The BIM Conference

Event date: 12 October 2022Categories:
Συμμετοχή Πρόεδρου Σ. Λαμπρόπουλου στο πάνελ Διαλόγου 3 “Εκπαίδευση – κατάρτιση σχετικά με την ΒΙΜ στην Ελλάδα: Ανάγκες και δυνατότητες”