Επετειακό Συνέδριο των 40 χρόνων του ΣΕΓΜ με τίτλο «Ο μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος καταλύτης ανάπτυξης»

Ημερομηνία εκδήλωσης: 30 Σεπτεμβρίου 2021Categories: