Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών

Ημερομηνία εκδήλωσης: 15 Φεβρουαρίου 2023Categories:

Ανακοίνωση του ΕΜΠ με θέμα: «”Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών” – Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».