Διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας»

Ημερομηνία εκδήλωσης: 20 Σεπτεμβρίου 2021Categories: