Σύσταση του ΕΣΒΥΚ σε ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) ανακοίνωσαν σε ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι / Ενώσεις ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ που εκπροσωπούν τον Κατασκευαστικό και Μελετητικό Κλάδο της Χώρας.

 • Ανοιχτή πρόσκληση σε συνεργασία με όλους τους Φορείς που σχετίζονται καθοιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Δομικών Υλικών, δήλωσαν οι Πρόεδροι Γ. Βλάχος (ΣΑΤΕ), Κ. Καλέργης (ΣΕΓΜ) και Γ. Συριανός (ΣΤΕΑΤ)
 • Αναγκαία η ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων με ολιστική αναβάθμιση της προετοιμασίας δημοπράτησης, της ανάθεσης και της επίβλεψης μελετών και έργων.
 • Μετατόπιση του κέντρου βάρους της ανάθεσης έργων στην επίτευξη ποιότητας και αντοχής στο χρόνο και όχι  χαμηλής τιμής

Τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)  ανακοίνωσαν σε ημερίδα οι Πρόεδροι των τριών Φορέων που εκπροσωπούν τον μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο: Πανελλήνιος   Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ).

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνο Καλέργη: “Το ΕΣΒΥΚ θα γίνει το φόρουμ των Ελληνικών επαγγελματικών φορέων που ασχολούνται με τις υποδομές και κατασκευές και έχει στόχο να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη και αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει επεξεργασμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση διαρκούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής στη βιομηχανία των Υποδομών και Κατασκευών και για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, ενώ φιλοδοξεί να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί από την Ελληνική πολιτεία, την Ε.Ε., την επιχειρηματική, την επιστημονική και την ερευνητική κοινότητα ως ο φορέας ενιαίας εκπροσώπησης της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας που αναδεικνύει και προασπίζει αποτελεσματικά τον σημαντικό ρόλο της στη βιώσιμη ανάπτυξη της Χώρας”.

“Λάβαμε την απόφαση να έχουμε εμείς, οι Φορείς εκπροσώπησης του κλάδου, την πρωτοβουλία, και σήμερα, σε συνέχεια του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπογράψαμε τον Δεκέμβριο του 2018, καταθέτουμε τα πρώτα πορίσματα αυτής της κίνησης προς διαβούλευση και κρίση, αντί να περιμένουμε το Υπουργείο να δράσει και μετά να κυνηγάμε να διορθωθούν τα πράγματα”, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γεώργιος Συριανός.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος κάλεσε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς του κλάδου “να μετέχουν στο ΕΣΒΥΚ στηρίζοντας στην πράξη το εγχείρημα” τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι:  “Διαπιστώνουμε ότι έχουμε ταύτιση θέσεων σε πολλά βασικά θέματα και ξεκινάμε την προσπάθεια αυτή χωρίς να περιμένουμε πλήρη συμφωνία όλων σε όλα. Εννοείται ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με όλους (κυριολεκτικά) τους Φορείς που σχετίζονται καθοιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή Έργων (Σύνδεσμοι Εργοληπτών, Συμβούλων και Μελετητών, Βιομηχανία και Εμπόριο Δομικών Υλικών κ.ά.)”.

Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου που περιλάμβανε βουλευτές, εκπρόσωπους κομμάτων,,  ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, εκπρόσωπους ΑΕΙ, Επιμελητηρίων και συλλογικών φορέων του κλάδου, στελέχη μελετητικών και εργοληπτικών εταιρειών. Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις τροποποιητικών και συμπληρωματικών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16) που οι τρεις φορείς είχαν δεσμευθεί από το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας της 5/12/2018 ότι θα υποβάλλουν, με στόχο την άμβλυνση και επίλυση σημαντικών προβλημάτων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών και έργων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέματα διαφάνειας, ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού).

Γ. Βλάχος  (ΣΑΤΕ): Φωτογραφικοί όροι, αντιφατικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις δικαστηρίων και Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και απουσία κατευθύνσεων από το Υπουργείο Υποδομών έχουν οδηγήσει σε αύξηση της αδιαφάνειας.

“Στην Ελλάδα καταφέραμε η εισαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών να επιφέρει επιβράδυνση του χρόνου ανάθεσης των έργων και των μελετών, αφού ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δημοπράτησης και υπογραφής σύμβασης έργου είναι, περίπου, ένα έτος και αυτό για έργα στα οποία δεν προκύπτουν σοβαρές εμπλοκές. Αλλιώς φθάνουμε μέχρι και τέσσερα χρόνια”, σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ και τόνισε ότι “το 50% των προσφυγών στην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) γίνονται εν μέρει ή εν όλω αποδεκτές, γεγονός που αναδεικνύει ανάγλυφα την σημερινή αυθαιρεσία των Αναθετουσών Αρχών” και συμπλήρωσε: “Παρά τις σαφείς αυτές ενδείξεις περί αύξησης της αδιαφάνειας, προ μηνός θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4605/2019 ρυθμίσεις, με σοβαρές οπισθοδρομήσεις στο θέμα της διαφάνειας (απευθείας αναθέσεις έργων χωρίς υποχρέωση δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, χωρίς καν Επιτροπή Διαγωνισμού, με μόνο κριτήριο το χαρακτήρα του κατεπείγοντος)!”

Τόνισε, επίσης, πως υπάρχει σοβαρό έλλειμμα διαφάνειας με «αδυναμία πρόσβασης του πολίτη σε κρίσιμες παραμέτρους των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων π.χ. το ποσοστό έκπτωσης, ο χρόνος πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, κ.α.» γεγονός που αδυνατίζει τις πραγματικές δυνατότητες που θα έπρεπε να είχε ένα σωστό σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.

Γ. Συριανός (ΣΤΕΑΤ): Τα έργα μπορούν να εκκινούν 15 μήνες μετά την υποβολή μιας αυτόκλητης πρότασης κι όχι 90 μήνες που απαιτούνται σήμερα.

Ο Γ. Συριανός Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ, ανέφερε ότι: “Τα προβλήματα είναι γνωστά: μηδενικά νέα έργα, άκρατος ανταγωνισμός με τις ΑΧΠ, απουσία σύγχρονων προδιαγραφών, έλλειψη ρευστότητας και ανυπαρξία στήριξης συστηματικών εξωγενών δράσεων. Σε αυτά τα προβλήματα η απάντηση των τριών φορέων ήταν να υιοθετήσουμε μία σειρά από αρχές που υποσχεθήκαμε να τηρήσουμε, επεξεργαστήκαμε, συνδέσαμε και συνθέσαμε τις ήδη εκφρασμένες θέσεις μας σε συγκροτημένα, έτοιμα να νομοθετηθούν κείμενα, αφού η κατάσταση πραγματικά είναι πλέον ανεξέλεγκτη” και συνέχισε: “Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, να αλλάξει το κριτήριο της τιμής, να δούμε τα πολλαπλά κριτήρια, ει δυνατόν να  απομονώσουμε όσα είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα, ώστε το κριτήριο επιλογής ενός αναδόχου να μην είναι η προσφερόμενη τιμή και μόνο αυτή αλλά η ποιότητα”.

Ο κ. Συριανός ανέδειξε το έργο της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υποδομών και η οποία ανέλαβε να προτείνει λύσεις στο κομβικό ζήτημα της διαμόρφωσης σημείων αναφοράς και κοστολογικού ελέγχου των προσφορών στα δημόσια έργα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “η Επιτροπή κάνει σοβαρή δουλειά και είναι απολύτως συμβατή με αυτό που εμείς προτείνουμε”. Ως κολοσσιαίο μεταρρυθμιστικό βήμα ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ χαρακτήρισε πιθανή θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων και Μελετών, που ο Τεχνικός Κλάδος – εκκινώντας από τις κοινές προσπάθειες ΣΤΕΑΤ & ΣΑΤΕ – ζητά από το 2009, με συγκεκριμένες προτάσεις και μεθοδολογία για την Τιμολόγηση και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων.

Μιλώντας για τα έργα, υπογράμμισε ότι υπάρχει περιορισμός πόρων, περιορισμός εγγυητικών, πρόβλημα χρηματοδότησης, και επανάφερε την ιδέα για τις αυτόκλητες προτάσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Οι αυτόκλητες προτάσεις είναι πολύ σημαντικές στα επενδυτικά έργα. Σήμερα από τη στιγμή που η Πολιτεία αποφασίζει ότι ένα έργο είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί απαιτούνται 90 ολόκληροι μήνες για να εκκινήσει να κατασκευάζεται. Εμείς θέλουμε και μπορούμε αυτό τον χρόνο να τον κάνουμε 15 μήνες, ώστε να λάβει σάρκα και οστά η αναπτυξιακή έκρηξη που η οικονομία απαιτεί”.

Κ. Καλέργης (ΣΕΓΜ): Το ΕΣΒΥΚ θα αποτελέσει τον μεταρρυθμιστικό πυλώνα στον κατασκευαστικό κλάδο

Ο Κ. Καλέργης παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του ΕΣΒΥΚ ανέφερε ότι: “Το μεγαλύτερο μέρος του μεταρρυθμιστικού έργου του ΕΣΒΥΚ θα προωθείται μέσω της διασύνδεσης με την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές και δομές, ενώ η έγκαιρη διάδοση έγκυρων και χρήσιμων πληροφοριών είναι βασική λειτουργία του ΕΣΒΥΚ που ως αποστολή έχει  τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας, μέσω διαρκούς εισαγωγής μέτρων μεταρρύθμισης με ολιστική και αειφορική θεώρηση, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών”, ενώ καταγράφοντας τις προτεραιότητες του Συμβουλίου σημείωσε ότι “όλες είναι εξίσου σημαντικές: Κατάστρωση Εθνικής Στρατηγικής σχεδιασμού και διαχείρισης δομημένου περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Παροχή ηγετικής σκέψης και διατύπωση προτάσεων σχετικά με την αναβάθμιση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος, Υποστήριξη και συλλογική εκπροσώπηση των επαγγελματικών φορέων της κατασκευαστικής βιομηχανίας, Προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του, αλλά και με την ακαδημαϊκή, την ερευνητική κοινότητα, τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς”.

Ο κ. Καλέργης, εκπροσωπώντας και τους άλλους Προέδρους, κάλεσε όλους τους φορείς της βιομηχανίας κατασκευών και υποδομών  να μετέχουν στο ΕΣΒΥΚ, στηρίζοντας στην πράξη το εγχείρημα και δικαιολογώντας το λογότυπο του ΕΣΒΥΚ που απεικονίζει τη μορφή αρχαίου ελληνικού θεάτρου, χώρου συνάντησης για συζήτηση και δημιουργία, χωρίς ανταγωνιστικές πλευρές και με ανοιχτό σχήμα, το οποίο υποδηλώνει ότι μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό. Όπως εμφατικώς τόνισε πρέπει όλοι μαζί να αναλάβουμε την ευθύνη για τη δημιουργία υγιούς και αξιοκρατικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τη νέα και τις μελλοντικές γενιές.

Για τις Μελέτες και τις Υπηρεσίες Συμβούλου ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΓΜ κ. Π. Τονιόλος κατέγραψε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προτάσεις της Ομάδας Εργασίας:

 • Ενίσχυση των Αναθετουσών Αρχών με τη διευκόλυνση του θεσμού των συμβάσεων-πλαίσιο καθώς και μέτρων επιτάχυνσης των αποφάσεων των Επιτροπών Διαγωνισμού.
 • Υποχρεωτικές προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς με στόχο την ενδυνάμωση της διαφάνειας μέσω της δημοσιότητας.
 • Ανάθεση Μελετών και Συναφών Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών με προεπιλογή (μέθοδος δύο σταδίων) κατά την παγκόσμια πρακτική.
 • Αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η κοινή εφαρμογή τους από τις Αναθέτουσες Αρχές, με γνώμονα τον υγιή ανταγωνισμό και τη διασφάλιση συμμετοχής οικονομικών φορέων που θα έχουν τα καταρχήν εχέγγυα για την άρτια, ποιοτική και έγκαιρη εκτέλεση των συμβάσεων.
 • Ενιαία εφαρμογή υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης των οικονομικών φορέων έναντι επαγγελματικών κινδύνων σε ύψος απαιτήσεων το οποίο θα συσχετίζεται με το είδος και την αξία των συμβάσεων, αλλά και με την προσφερόμενη έκπτωση του υποψηφίου.
 • Αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων ανάθεσης των μελετών και συναφών υπηρεσιών και επιλογή με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και όχι μόνον την τιμή.
 • Σύνταξη και θέσπιση σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Έλεγχο των μελετών και επίβλεψη των έργων από ιδιωτικές εταιρείες μελετητών και συμβούλων με συνεγγύηση και συνευθύνη.

Εισηγούμενος το θέμα Αντικειμενικοί Τρόποι  Ανάθεσης Έργων, ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Σέργιος Λαμπρόπουλος επεσήμανε ότι “ο τρόπος δημοπράτησης που επικρατεί στη Χώρα μας έχει μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την τιμή και συνεπώς θεωρείται «αντικειμενικός». Ωστόσο,  πάρα πολλά έργα δημοπρατούνται με ανεπαρκείς μελέτες και χωρίς ωριμότητα  και στην πλειοψηφία των δημοπρατήσεων κατατίθενται προσφορές με πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Επιδιώκεται η «αγορά» της σύμβασης και η επαναδιαπραγμάτευσή της στη συνέχεια, με συνέπεια να καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη η μέθοδος εντοπισμού των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών  και στη συνέχεια η αξιολόγηση (αποδοχή / απόρριψή) τους”. Και συνέχισε: “Ο αυτόματος αποκλεισμός χωρίς αιτιολόγηση που έχει προταθεί από Εργοληπτικές Ενώσεις για τα έργα κάτω του ορίου της Οδηγίας μπορεί να επιταχύνει την ανάθεση μικρών έργων, ωστόσο δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το ενδεχόμενο δικαστικής εμπλοκής τους, ειδικά δε εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της έλλειψης διασυνοριακού ενδιαφέροντος και του πλήθους των υποβαλλόμενων προσφορών”.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων τόνισε με έμφαση ότι “είναι αναγκαία η ριζική μεταρρύθμιση με ολιστική αναβάθμιση της προετοιμασίας δημοπράτησης των έργων με εκπόνηση ποιοτικών και άρτιων μελετών, σύνταξη αξιόπιστων αναλύσεων τιμών, εφαρμογή διαχείρισης της αξίας, εξασφάλιση αδειοδοτήσεων έγκαιρα, πρόδρομες εργασίες κ.λπ. και της επίβλεψης της κατασκευής τους. Και βεβαίως, όπως προβλέπει η Οδηγία (N.4412/16), πρέπει να δοθεί στο εξής πραγματικά στις Αναθέτουσες Αρχές, η δυνατότητα δημοπράτησης των έργων με πολλαπλά κριτήρια ανάθεσης, απολύτως μετρήσιμα και αντικειμενικά”.

Ως τέτοια κριτήρια πρότεινε την τιμή, τον χρόνο ολοκλήρωσης κατασκευών, την προσαύξηση του προβλεπόμενου, στα έγγραφα της σύμβασης, χρόνου εγγύησης, το ποσοστό έργου που ανατίθεται σε ονοματισμένους υπεργολάβους και τον αριθμό των ονοματισμένων υπεργολάβων. Για την διασφάλιση των Α.Α., στο σύστημα που προτείνουν οι Σύνδεσμοι των Μελετητών και των   Κατασκευαστών προβλέπονται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και πρόσθετου χρόνου εγγύησης με ύψος αναλογικό προς τον προσφερόμενο πρόσθετο χρόνο.

Αναφερόμενος στο Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων και Μελετών ο κ. Δήμος Τουλιάτος, επιστημονικός συνεργάτης ΕΜΠ επεσήμανε ότι η σχετική δράση μπορεί να αναπτυχθεί με βάση αντίστοιχες βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές (π.χ. Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Μεγ. Βρετανία, κ.α.) καθώς και συνέργειες με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό η μεταφορά και προσαρμογή τεχνογνωσίας, προτύπων και βάσεων δεδομένων. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, του διαδικτύου και αυτές του Building Information Modelling.

Αναδεικνύοντας τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Κατασκευαστικός Κλάδος ο κ. Τάκης Καζαντζής Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός τόνισε ότι «το κόστος δανεισμού των ελληνικών τεχνικών εταιρειών είναι σημαντικά και συστηματικά υψηλότερο από τον Μ.Ο. της Ευρωζώνης κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε διεθνείς διαγωνισμούς το  κόστος των εγγυητικών επιστολών που χορηγούνται από Ελληνικά Τραπεζικά ιδρύματα φθάνει να είναι έως και 3 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κόστος εγγυητικών επιστολών που χορηγούνται από Αλλοδαπά Τραπεζικά ιδρύματα».

Σχετικά με την μεθοδολογία αξιολόγησης για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών τονίστηκε ότι «θα πρέπει να εμπλουτιστεί με ποιοτικές  παραμέτρους αξιολόγησης, όπως: η οικονομική προσφορά, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού αντικειμένου, ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης  των κατασκευών, η πηγή χρηματοδότησης του έργου, η μεθοδολογία αξιολόγησης προσφορών από τις Αναθέτουσες Αρχές καθώς και η αξιολόγηση κινδύνου (risk management)».

«Η ποιοτική αναβάθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης χορήγησης εγγυητικών επιστολών, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων, αναμένεται να συμβάλει στην εξομάλυνση των παρατηρούμενων  στρεβλώσεων στην αγορά και στην αντιμετώπιση του φαινομένου των χαμηλών προσφορών» σημείωσε με έμφαση ο ομιλητής ενώ προτάθηκε και η μελλοντική αξιοποίηση του θεσμού του τραπεζικού  λογαριασμού έργου (project bank account), ο οποίος είναι δοκιμασμένος με σημαντική επιτυχία στα μεγάλα έργα Παραχώρησης. Επισημάνθηκε ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό εργαλείο χρηματοδότησης της αναπτυξιακής προοπτικής της Χώρας, στο πλαίσιο της αναγκαίας μεταστροφής της Ελληνικής Οικονομίας, αρκεί να στηριχθεί εθνικά και να αξιοποιήσει την διεθνή εμπειρία άλλων αντίστοιχων οργανισμών.

Διέξοδο στην επέκταση του αντικειμένου των δραστηριοποιούμενων εταιρειών στην κατασκευαστική βιομηχανία πρότεινε ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, με ειδικότερη έμφαση στις νέες υποδομές λόγω κλιματικής αλλαγής καθώς και στην συντήρηση – επισκευή υποδομών λόγω της κλιματικής αλλαγής, δράσεις στα έργα υποδομής στο πλαίσιο του μοντέλου «έξυπνης» πόλης, στα κτίρια (ειδικά στα εγκαταλελειμμένα και κληροδοτήματα με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς), στην αξιοποίηση, συντήρηση και επισκευή λοιπών “εγκαταλελειμμένων” ακινήτων και στις πόλεις (Smart Cities και Νέος αστικός σχεδιασμός των Smart Cities). Ως χρηματοδοτικά μέσα για την επέκταση του αντικειμένου προτάθηκαν η σταδιακή ενίσχυση του σκέλους υποδομών του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, η αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επενδυτικών κεφαλαίων από Θεσμικούς Επενδυτές, η υιοθέτηση πολιτικών από το Κράτος και δυνητικά σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ώστε να αναλάβουν μέρος του υπερβάλλοντος ρίσκου ειδικά της Χώρας μας και το υπολειπόμενο ρίσκο να καταστεί ανταγωνιστικό – σε σχέση με όσα ισχύουν στις άλλες χώρες της Ένωσης – για τον ιδιωτικό τομέα που καλείται να επενδύσει και να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης υποδομών, η προσφορά προς χρηματοδότηση πακέτων επενδυτικών έργων με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης και η αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου για μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ ως μέθοδοι υλοποίησης έργων αναλύθηκαν οι Αυτόκλητες προτάσεις  και οι  ΣΔΙΤ.

Αναφορικά με την ζητούμενη εξωστρέφεια ο κ. Σπ. Παπαγρηγορίου αφού ανέλυσε τις σύγχρονες τάσεις στην Διεθνή Αγορά καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των διεθνών χρηματοδοτικών φορέων παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την Ελλάδα οι οποίες και στοχεύουν στην αναβάθμιση της ελληνικής εκπροσώπησης στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη φάση προγραμματισμού και κατανομής επενδύσεων εξωτερικής βοήθειας, στην δημιουργία εξειδικευμένου Ελληνικού Φορέα ενίσχυσης και χρηματοδότησης της εξωτερικής βοήθειας, καθώς και στην μεγέθυνση των τεχνικών εταιρειών με συγχωνεύσεις ή εξαγορές ή άλλες μορφές συνενώσεων προκειμένου να δημιουργηθεί όγκος κύκλου εργασιών, εμπειρίας και κυρίως ικανότητας διεπιστημονικής και πολυθεματικής προσέγγισης των θεμάτων. Κρίσιμη παράμετρος χαρακτηρίστηκε η δημιουργία Ελληνικού Φορέα Εξωτερικής Βοήθειας είτε στα πρότυπα ανάλογων φορέων εξωτερικού (Γαλλία AfD, Γερμανία KfW, Σουηδία, Ισπανία, Δανία, κ.ά.) είτε ως τμήμα της δραστηριότητας της ΕΛΛΑΤ.

Θετικότατα έκριναν την πρωτοβουλία των τριών φορέων οι κ.κ. Απόστολος Καραναστάσης, Βουλευτής Φθιώτιδας και Υπεύθυνος Τομέα Υποδομών ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μπουκώρος Βουλευτής Μαγνησίας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Τομέα Υποδομών της Ν.Δ. και Γιάννης Μανιάτης Βουλευτής Αργολίδας και Επικεφαλής Τομέα Δημόσιων Υποδομών & Μεταφορών του ΚΙΝΑΛ ενώ δήλωσαν την ενεργό συμμετοχή τους στο ΕΣΒΥΚ οι Πρόεδροι της ΠΕΔΜΗΕΔΕ κ. Γ. Μπενέκος,  της Hellastron κ. Β. Χαλκιάς και του ΠΣΔΑΤΜ κ. Μ. Καλογιαννάκης. Θετικοί απέναντι στην πρωτοβουλία των Συνδέσμων δήλωσαν και οι Πρόεδροι του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινός και του ΤΜΕΔΕ κ. Ντ. Μακέδος.