Η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία “στηρίζει” το εγχείρημα του ΕΣΒΥΚ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση των ιδρυτικών μελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ του νεοσυσταθέντος Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας ένταξης στο Συμβούλιο των φορέων που εμπλέκονται με τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των τομέων της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας, όπως το ΤΕΕ, Φορείς εκπροσώπησης Μελετητών, Κατασκευαστών, Εταιρειών Πιστοποίησης, Εργαστηρίων, και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ανώτατα στελέχη υπουργείου Υποδομών, εκπρόσωποι πολιτικής ηγεσίας υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ).

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Graham Watts OBE, chief executive του British Construction Industry Council (CIC), ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας και το έργο του ομόλογου Οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.