Συμμετοχή Προέδρου Σ. Λαμπρόπουλου σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου του ΥπΥΜΕ «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Ν. 4903/2022)

Διάβασε την δημοσίευση εδώ.