• Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών

  Η ιστορία μας

Η ιστορία μας

 • 05.12.2018

  Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας

  Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ για την κατάστρωση και προώθηση ενός Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, ανάκαμψη και ανάπτυξη του κλάδου, στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσαν οι τρεις φορείς στο ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Στρατηγική μεταρρυθμίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο».

 • 08.05.2019

  Ανακοίνωση σύστασης του ΕΣΒΥΚ

  Ανακοίνωση σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) από τους Προέδρους των Φορέων ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, σε ημερίδα που διοργάνωσαν οι φορείς στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

  08.05.2019

 • 11.10.2019

  1η Εκδήλωση ΕΣΒΥΚ 2019

  Η εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία σύσσωμη στηρίζει το εγχείρημα του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ).

 • 08.10.2019

  Καταχώρηση Καταστατικού ΕΣΒΥΚ ΑΜΚΕ στο ΓΕΜΗ.

  Πρώτο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Γεώργιο Βλάχο (Πρόεδρο ΣΑΤΕ), Κωνσταντίνο Καλέργη (Πρόεδρο ΣΕΓΜ) και Γεώργιο Συριανό (Πρόεδρο ΣΤΕΑΤ).

  08.10.2019

 • 20.12.2019

  Εκλογή πρώτου Δ.Σ.

  Εκλογή πρώτου Δ.Σ.: Σέργιος Λαμπρόπουλος (Πρόεδρος), Εμμανουήλ Βράιλας (Αντιπρόεδρος), Κωνσταντίνος Καλέργης (Γενικός Γραμματέας), Ανδρέας Γερακάκης (Επιμελητής Οικονομικών), Γεώργιος Βλάχος (ΣΑΤΕ – Μέλος), Γεώργιος Συριανός (ΣΤΕΑΤ – Μέλος), Παναγής Τονιόλος (ΣΕΓΜ – Μέλος).

 • 30.01.2020

  Εγγραφή νεών τακτικών μελών

  Εγγραφή νεών τακτικών μελών: ΠΕΔΜΗΕΔΕ HELLASTRON και HELLAS LAB.
  Στο Δ.Σ. εισέρχονται ως Μέλη οι Γεώργιος Μπενέκος, Βασίλης Χαλκιάς, και Περικλής Αγάθωνος, αντίστοιχα.

  30.01.2020

 • 20.02.2020

  Εγγραφή νέου τακτικού μέλους

  Εγγραφή νέου τακτικού μέλους: HellasCert.
  Στο Δ.Σ. εισέρχεται ως μέλος ο Ιωάννης Καλλιάς.

 • 08.10.2020

  Εγγραφή συνδεδεμένων μελών

  Εγγραφή συνδεδεμένων μελών: PMI Greece Chapter, American Society of Civil Engineers- Hellenic Section (Greece) και Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

  08.10.2020

 • 08.10.2020

  Memorandum of Understanding

  Memorandum of Understanding between CIC and HCIC.

 • 03.11.2020

  Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας

  Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ ΕΜΠ και ΕΣΒΥΚ.

  03.11.2020

 • 09.03.2021

  Ίδρυση του ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ - ΤΕΜ

  Ίδρυση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ – ΤΕΜ) – Άρθρο 84 του Ν.478/2/2021.

  Πρώτη θεσμική αναγνώριση του ΕΣΒΥΚ ως κύριου εταίρου της Βιομηχανίας Κατασκευών με την πρόβλεψη συμμετοχής του ως ενός εκ των 3 μετόχων της ΕΠΤΤΕΜ, του μόνου εκπροσώπου της αγοράς.

 • 20.12.2022

  Εκλογή νέου Δ.Σ.

  Εκλογή νέου Δ.Σ.: Σέργιος Λαμπρόπουλος, (Πρόεδρος), Ανδρέας Γερακάκης (Αντιπρόεδρος), Κωνσταντίνος Καλέργης (Γενικός Γραμματέας), Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος (Επιμελητής Οικονομικών), Γεώργιος Βλάχος (ΣΑΤΕ – Μέλος), Γεώργιος Συριανός (ΣΤΕΑΤ – Μέλος), Παναγής Τονιόλος (ΣΕΓΜ – Μέλος), Γεώργιος Μπενέκος (ΠΕΔΜΗΕΔΕ-Μέλος), Εμμανουήλ Βράιλας (HELLASTRON-Μέλος), Περικλής Αγάθωνος (HELLASLAB-Μέλος), Παναγιώτης Γιαννούτσος, (HELLASCERT-Μέλος).

  20.12.2022

© Copyright ΕΣΒΥΚ - Developed by Encodica