Συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Πρότυπες Προτάσεις»: Θέσεις και παρατηρήσεις ΕΣΒΥΚ

2021-11-30-Αληλογραφία

Συνημμένο

2021-11-30-Αληλογραφία-Συνημμένο-1