Πρόταση αξιοποίησης οχημάτων και δομών αποχιονισμού για πυρόσβεση

222_ΠΟΛΙΤΙΚΗ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ