Πρόβλεψη άρθρου 61 της ΠΝΠ/20.3.2020 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020) – Υποβολή πρωτοκόλλου (οδηγού) λειτουργίας εργοταξίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων

2020-04-06-Αληλογραφία

 

Συνημμένο

2020-04-06-Αληλογραφία-Συνημμένο-1