Αίτημα συνάντησης –Θέσεις ΕΣΒΥΚ για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Μελετών και προτάσεις για την υλοποίηση τους

yme_277_20230706