Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών- Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ανακοίνωση του ΕΜΠ με θέμα: «”Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών” – Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών για την τριετία 12/2022 έως 12/2025

Σε συνέχεια παύσης λειτουργίας του τακτικού μέλους ΠΕΔΜΗΕΔΕ του ΕΣΒΥΚ και σε εκτέλεση των προβλέψεων του άρθρου 4.1 του Καταστατικού του ΕΣΒΥΚ το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών από την 1.1.2023 ανασυγκροτείται ως ακολούθως:

 • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
 • Γεώργιος Βλάχος, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
 • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
 • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
 • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
 • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ για την τριετία 12/2022 έως 12/2025 – Επανεξελέγη Πρόεδρος ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Σέργιος Λαμπρόπουλος

Σε συνέχεια των ομόφωνων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΕΣΒΥΚ συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών για την τριετία 12/2022 έως 12/2025 με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
 • Γεώργιος Βλάχος, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
 • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
 • Γεώργιος Μπενέκος, Μέλος (Πρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
 • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
 • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
 • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)

EU Council gives green light to new rules promoting reciprocity

International Procurement Instrument: EU Council gives green light to new rules promoting reciprocity.
https://lnkd.in/eVCgsYHe

Οδηγός για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων

Επικαιροποιημένο “Οδηγό για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων” δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποφυγή συμπεριφορών, οι οποίες ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού.
https://lnkd.in/ezJeY9Ac

Ίδρυση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ)

https://lnkd.in/d_7sCExi
Ανεξαρτήτως της τελικής διαμόρφωσης της Κ.Υ.Α., η ίδρυση της εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ) συνιστά αφενός σημαντική τομή προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του συστήματος παραγωγής μελετών και έργων και την άμβλυνση/άρση διαχρονικών προβλημάτων/παθογενειών, αφετέρου δικαίωση όλων όσων εμπνεύστηκαν, προώθησαν και υποστήριξαν την καινοτόμο ιδέα αυτή (για τη χώρα μας τουλάχιστον).
Περαιτέρω, συνιστά επιτυχία και σημαντική αναγνώριση για το ΕΣΒΥΚ, το οποίο μέσω της ΕΠΤΤΕΜ, ως βασικός μέτοχος αυτής, αποκτά τον πρώτο του θεσμικό ρόλο!
Συγχαρητήρια σε όλους, συμμετέχοντες ή/και υποστηρικτές των μακρόχρονων προσπαθειών, οι οποίες, βεβαίως, τώρα πρέπει να επιταθούν. Έγινε το ήμισυ του παντός (η αρχή), αλλά μέχρι να φτάσουμε στην υλοποίηση/λειτουργία έχουμε πολύ δρόμο…

Προώθηση νέων διορθωτικών ή βελτιωτικών διατάξεων για τον ν. 4412/16

Η προώθηση νέων διορθωτικών ή βελτιωτικών διατάξεων για τον ν. 4412/16 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, καταδεικνύει την ορθότητα των διαχρονικών θέσεων των φορέων του ΕΣΒΥΚ / HCIC ότι η χώρα μας, μεταξύ άλλων, χρειάζεται απονομοθέτηση (deregulation) και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών και έργων.

Staff Working Document to outline possible scenarios for a transition pathway for the construction ecosystem

Based on the dialogue with members of the High Level Construction Forum and thematic digital, green and resilience cluster groups, the Commission services prepared a Staff Working Document to outline possible scenarios for a transition pathway for the construction ecosystem.
https://lnkd.in/dU4xqvhN

First-ever EFCA Sector Review 2021 and top 125 engineering services firms operating in Europe

First-ever EFCA Sector Review 2021 and top 125 engineering services firms operating in Europe
https://lnkd.in/dhAS9tzH