Απάντηση σε επιστολές συνδέσμων του κλάδου

Με αφορμή τις κατά παράδοξο τρόπο προσβλητικές επιστολές των ΠΕΔΜΕΔΕ και ΠΕΣΕΔΕ, και αναφορές εκπροσώπων αυτών σε πάνελ συζήτησης του ITC2023, περί της αντιπροσωπευτικότητας και της θεσμικής οντότητας του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) οι υπογράφοντες εκπρόσωποι φορέων  – μελών του ΕΣΒΥΚ επιθυμούμε να δηλώσουμε: 

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), συνιστά αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2019, με βασικό στόχο τη συνεργασία και την ενιαία έκφραση όλων των εμπλεκομένων στην ευρύτερη Βιομηχανία Υποδομών & Κατασκευών της χώρας μας.

Η σκοπιμότητα ίδρυσης ενός φορέα συνεργασίας και ενιαίας και ισότιμης εκπροσώπησης όλων των Συνδέσμων και Ενώσεων επιχειρήσεων, ιδίως μετά την παρατεταμένη περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε ιδιαίτερα τον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα, διαπιστώθηκε και συμφωνήθηκε από τους ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ το 2017, οπότε και ξεκίνησαν οι προσπάθειες υλοποίησης της ιδέας αυτής, μέσω ενημέρωσης και ζυμώσεων με φορείς της εγχώριας αγοράς και παράλληλης διερεύνησης και συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς άλλων ανεπτυγμένων κρατών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, εκπροσωπώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιούμενων στον μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο επιχειρήσεων της χώρας σε επίπεδο παραγωγής, έργου και εργαζομένων, αποφάσισαν να συστήσουν το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (Hellenic Construction Industry Council) και τον Δεκέμβριο του 2018, σε μεγάλη δημόσια εκδήλωση, απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου ο ευρύτερος κλάδος των υποδομών και κατασκευών να γυρίσει σελίδα και να προβεί, εν πρώτοις, στην από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Την πρωτοβουλία αυτή χαιρέτισαν ο πολιτικός κόσμος και πλήθος Δημόσιων Φορέων, Ανεξάρτητων Αρχών, επιχειρηματικών και επιστημονικών Συνδέσμων, Ενώσεων και Συλλόγων. Στη σχετική εκδήλωση, μάλιστα, παρέστη και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, ο οποίος και εξήρε την πρωτοβουλία δηλώνοντας πως είναι καιρός να σταματήσει ο κατακερματισμός στην εκπροσώπηση του κλάδου.

 

Το ΕΣΒΥΚ ιδρύθηκε κατά τα πρότυπα αντίστοιχων φορέων αναπτυγμένων κρατών και μέχρι σήμερα συμμετέχουν ισότιμα σε αυτό ως Τακτικά Μέλη οι:

Επίσης, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού του, συμμετέχουν στο ΕΣΒΥΚ ως Συνδεδεμένα Μέλη οι:

Τα μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι:

 • εκπρόσωποι της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας που παράγουν >95% του κύκλου εργασιών των τεχνικών έργων και υποδομών της χώρας,
 • εκπρόσωποι της μελετητικής επιχειρηματικότητας που παράγουν >95% του κύκλου εργασιών του κλάδου της μελετητικής αγοράς,
 • εκπρόσωποι των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που αντιπροσωπεύουν το 100% του κύκλου εργασιών του κλάδου,
 • εκπρόσωποι των διαπιστευμένων Ελληνικών Εργαστηρίων που αντιπροσωπεύουν το 100% του κύκλου εργασιών του κλάδου,
 • εκπρόσωποι των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που αντιπροσωπεύουν το 100% του κύκλου εργασιών του κλάδου.

Περαιτέρω, τα Μέλη του ΕΣΒΥΚ μετέχουν στους ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς και φορείς:

 • Ο ΣΕΓΜ είναι μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC) και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών (EFCA).
 • Η HELLASTRON συμμετέχει στην “ASECAP” / ASsociation Européenne des Concessionaires d’ Autoroutes et d’ ouvrages à Péage (Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια), στη «Διεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδρομων με Διόδια (IBTTA)» καθώς και στην IRF (Διεθνής Οδική Ομοσπονδία).
 • H HellasLab είναι μέλος της Eurolab και της IMEKO (International Measurement Confederation).
 • Η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- ΠιστοποίησηςHellasCert είναι συνδεδεμένο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού TICCOUNCIL (Testing, Inspection, Certification).

Στο ΕΣΒΥΚ έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν Μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών, οι οποίες έχουν παραγάγει σημαντικό έργο μέχρι σήμερα και έχουν συντάξει και προωθήσει στην πολιτική ηγεσία και στη δημόσια διοίκηση πλήθος επεξεργασμένων προτάσεων μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών. Ενδεικτικές δράσεις του ΕΣΒΥΚ που καταδεικνύουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του ως κύριου εκφραστή της ελληνικής αγοράς και συνομιλητή της πολιτείας και των θεσμικών αρχών της χώρας μας είναι:

 • Η πολύμηνη ενασχόληση και σύνταξη νομοτεχνικά επεξεργασμένων προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016), στο πλαίσιο συνεχούς και παραγωγικής συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Η δράση αυτή επέφερε την υιοθέτηση πλήθους σημαντικών προτάσεων του ΕΣΒΥΚ στον Ν. 4782/2021, με τον οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Ν. 4412/2016, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (άρθρο 84 του Ν.4782/2021).
 • Η καθοριστική συμβολή στη σύνταξη και την έκδοση της ΚΥΑ σύστασης της «Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών», με την οποία πραγματοποιήθηκε και η πρώτη θεσμική αναγνώριση του ΕΣΒΥΚ ως κύριου εταίρου της Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών, μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.
 • Η συνεργασία, μέσω και της υπογραφής σχετικού μνημονίου σε μεγάλη δημόσια εκδήλωση, με τον αντίστοιχο φορέα της Μεγάλης Βρετανίας (British Construction Industry Council).
 • Η υπογραφή μνημονίου και η συνεχής και παραγωγική συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα θέματα της επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης, μέσω της συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ, αλλά και την ανάπτυξη του 1ου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών (ΔΕΥΚ)» του ΕΜΠ.
 • Η συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) και η έκδοση, παρουσίαση και προώθηση της ειδικής μελέτης «Ο ρόλος της Βιομηχανίας Κατασκευών και Υποδομών την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας».
 • Η συνεργασία με τη διαΝΕΟσις στο πλαίσιο της σύνταξης της μελέτης «Δημόσια Έργα, Προμήθειες, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες: Ο Νόμος 4412/2016 και η εφαρμογή του».

Είναι προφανές ότι το ΕΣΒΥΚ υπερβαίνει τη στενή έννοια εκπροσώπησης του εργοληπτικού κλάδου ή άλλου επιμέρους κλάδου της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών, ενώ δεν υποκαθιστά και δεν αποδυναμώνει τον κλαδικό ρόλο των μελών του, αντιθέτως, τον ενισχύει. Τονίζεται δε με έμφαση ότι μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι μόνο επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα και όχι ατομικών επιχειρήσεων ή μεμονωμένων  εταιρειών.

Η υπέρβαση αυτή που έχει γίνει από τα μέλη του ΕΣΒΥΚ,  διαφανής και ανιδιοτελής, είναι προφανές ότι προβληματίζει δημιουργώντας τις χωρίς επιχειρήματα προσβλητικές επιθέσεις εναντίον του, με την προσδοκία μεμονωμένων και προσωπικών στοχεύσεων των μονάδων, άρνηση της συλλογικής και συνθετικής έκφρασης του συνόλου, με διαιώνιση του κατακερματισμού του παρελθόντος και απόρριψη των απαιτήσεων και των προσδοκιών του μέλλοντος.

Καλούμε λοιπόν τις διοικήσεις και, κυρίως, τα μέλη των συνδέσμων/ενώσεων, να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να ενταχθούν στο ΕΣΒΥΚ, συμβάλλοντας και ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και την ισόρροπη ανάπτυξη των επιχειρήσεων του ευρύτερου τομέα των υποδομών και κατασκευών.

Η συμμετοχή στο ΕΣΒΥΚ ήταν εξαρχής ανοικτή για όλους και θα συνεχίσει να είναι, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, δυναμώνοντας συνολικά τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, μέρος της οποίας είμαστε όλοι.

Οι προκλήσεις του σήμερα και του αύριο απαιτούν κοινές προσπάθειες, ισότιμες συνεργασίες και συγκλίσεις. Και αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή του ΕΣΒΥΚ.

 

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών από την 29.6.2023 ανασυγκροτείται ως ακολούθως:

 • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Βλάχος, Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
 • Ανδρέας Γερακάκης, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
 • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
 • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
 • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
 • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)

Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών- Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ανακοίνωση του ΕΜΠ με θέμα: «”Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών” – Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών για την τριετία 12/2022 έως 12/2025

Σε συνέχεια παύσης λειτουργίας του τακτικού μέλους ΠΕΔΜΗΕΔΕ του ΕΣΒΥΚ και σε εκτέλεση των προβλέψεων του άρθρου 4.1 του Καταστατικού του ΕΣΒΥΚ το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών από την 1.1.2023 ανασυγκροτείται ως ακολούθως:

 • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
 • Γεώργιος Βλάχος, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
 • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
 • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
 • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
 • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ για την τριετία 12/2022 έως 12/2025 – Επανεξελέγη Πρόεδρος ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Σέργιος Λαμπρόπουλος

Σε συνέχεια των ομόφωνων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΕΣΒΥΚ συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών για την τριετία 12/2022 έως 12/2025 με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
 • Γεώργιος Βλάχος, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
 • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
 • Γεώργιος Μπενέκος, Μέλος (Πρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
 • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
 • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
 • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)

EU Council gives green light to new rules promoting reciprocity

International Procurement Instrument: EU Council gives green light to new rules promoting reciprocity.
https://lnkd.in/eVCgsYHe

Οδηγός για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων

Επικαιροποιημένο “Οδηγό για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων” δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποφυγή συμπεριφορών, οι οποίες ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού.
https://lnkd.in/ezJeY9Ac

Ίδρυση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ)

https://lnkd.in/d_7sCExi
Ανεξαρτήτως της τελικής διαμόρφωσης της Κ.Υ.Α., η ίδρυση της εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ) συνιστά αφενός σημαντική τομή προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του συστήματος παραγωγής μελετών και έργων και την άμβλυνση/άρση διαχρονικών προβλημάτων/παθογενειών, αφετέρου δικαίωση όλων όσων εμπνεύστηκαν, προώθησαν και υποστήριξαν την καινοτόμο ιδέα αυτή (για τη χώρα μας τουλάχιστον).
Περαιτέρω, συνιστά επιτυχία και σημαντική αναγνώριση για το ΕΣΒΥΚ, το οποίο μέσω της ΕΠΤΤΕΜ, ως βασικός μέτοχος αυτής, αποκτά τον πρώτο του θεσμικό ρόλο!
Συγχαρητήρια σε όλους, συμμετέχοντες ή/και υποστηρικτές των μακρόχρονων προσπαθειών, οι οποίες, βεβαίως, τώρα πρέπει να επιταθούν. Έγινε το ήμισυ του παντός (η αρχή), αλλά μέχρι να φτάσουμε στην υλοποίηση/λειτουργία έχουμε πολύ δρόμο…

Προώθηση νέων διορθωτικών ή βελτιωτικών διατάξεων για τον ν. 4412/16

Η προώθηση νέων διορθωτικών ή βελτιωτικών διατάξεων για τον ν. 4412/16 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, καταδεικνύει την ορθότητα των διαχρονικών θέσεων των φορέων του ΕΣΒΥΚ / HCIC ότι η χώρα μας, μεταξύ άλλων, χρειάζεται απονομοθέτηση (deregulation) και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών και έργων.