Η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης “HellasCert” είναι επισήμως από την 1η Μαρτίου 2023 «associate member», του παγκόσμιου οργανισμού TIC-COUNCIL

Η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης “HellasCert”, τακτικό μέλος του ΕΣΒΥΚ, είναι επισήμως από την 1η Μαρτίου 2023 «associate member», του παγκόσμιου οργανισμού TIC-COUNCIL (Testing, Inspection, Certification), ο οποίος γεννήθηκε από τη συγχώνευση της IFIA και της CEOC, έχει έδρα στις Βρυξέλλες και αποτελεί μια Διεθνής Ένωση που εκπροσωπεί Φορείς Ελέγχου – Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων – Επαληθεύσεων και Δοκιμών, αντιπροσωπεύοντας σε παγκόσμιο επίπεδο τον Ανεξάρτητο Έλεγχο Συμμόρφωσης και την Πιστοποίηση.

Το TIC-COUNCIL έχει 96 μέλη (εταιρείες / οργανισμούς) που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 160 χώρες και συνεργάζεται με τα μέλη του για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας, υγείας, ηθικής και βιωσιμότητας. Η συμμετοχή στον Διεθνή αυτό Οργανισμό ενισχύει τη θέση της HellasCert δίνοντας προστιθέμενη αξία στους Φορείς Πιστοποίησης – μέλη της.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία καταδεικνύει τον ηγετικό ρόλο των μελών του ΕΣΒΥΚ στη χώρα μας και την άμεση σύνδεση του Συμβουλίου με τους διεθνείς οργανισμούς της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών (βλ. FIDIC, EFCA, PMI, ASCE κ.ά.).

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΜΕ-TIC-COUNCIL