Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ για την τριετία 12/2022 έως 12/2025 – Επανεξελέγη Πρόεδρος ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Σέργιος Λαμπρόπουλος

Σε συνέχεια των ομόφωνων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΕΣΒΥΚ συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών για την τριετία 12/2022 έως 12/2025 με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
 • Γεώργιος Βλάχος, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
 • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
 • Γεώργιος Μπενέκος, Μέλος (Πρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
 • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
 • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
 • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)