Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΕ.

40448_SATE_DS