Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση δημόσιων έργων

Του Σέργιου Λαμπρόπουλου, Ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ, Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)

Megala_erga-AR-labropoulos-202209