Προεκλογικό debate πολιτικών κομμάτων για τα δημόσια έργα

Εισήγηση του Προέδρου του ΕΣΒΥΚ, Σ. Λαμπρόπουλου στην ενότητα “Οι θέσεις της αγοράς”, που παρουσιάστηκε στο προεκλογικό debate πολιτικών κομμάτων για τα δημόσια έργα, που διοργάνωσε ο ΣΑΤΕ.