Παύση λειτουργίας της ένωσης την 31-12-2022

PEDMIEDE_29122022