Οδηγός για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων

Επικαιροποιημένο “Οδηγό για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων” δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποφυγή συμπεριφορών, οι οποίες ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού.
https://lnkd.in/ezJeY9Ac