Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert)

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert), το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 3ης Ιουνίου με την ακόλουθη  σύσταση:

 

Πρόεδρος                   Μπερτσάτος Ιωάννης / NB INSPECTIONS IKE

Αντιπρόεδρος             Σούκης Δημήτριος / KC HELLAS ΑΕ

Ταμίας                        Λιάκος Σπυρίδων / ERGOCERT HELLAS AE

Μέλος                         Ανδρονικίδης Ιωάννης / ACTA AE

Μέλος                         Γιαννούτσος Παναγιώτης / DQS HELLAS LTD

Μέλος                         Καραγιάννης Ιωάννης / BQV ΙΚΕ

Μέλος                         Πίκρου-Μωραϊτάκη Ελευθερία (Ρίτα) / ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ

 

Η HellasCert είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος όλων των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020 (Διενέργεια Επιθεωρήσεων), ISO/IEC 17021 (Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης), ISO/IEC 17024 (Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων), ISO/IEC 17029 (Διενέργεια Επικυρώσεων και Επαληθεύσεων) και ISO/IEC 17065 (Πιστοποίηση Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών). Με έτος ίδρυσης το 2003, είναι η παλαιότερη, μεγαλύτερη και μοναδική Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης για όλες τις υπηρεσίες του κλάδου που είναι γνωστός παγκοσμίως ως “TIC Sector” από το ακρωνύμιο των λέξεων “Testing” (Εργαστηριακός Έλεγχος), “Inspection” (Επιθεώρηση) και “Certification” (Πιστοποίηση). Εκπροσωπεί δε επάξια και με σειρά καίριων και σημαντικών παρεμβάσεων, ολόκληρο τον κλάδο τόσο προς τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους (ΣΕΒ, ΕΣΒΥΚ, HELLASLAB, ΕΛΙΤΗΕ, ΣΕΕΜΕ, ΣΥΣΕΠ κι άλλους), όσο και προς την Πολιτεία και τα σχετικά όργανα αυτής (ΕΣΥΔ, ΕΛΟΤ/ΕΣΥΠ, ΤΕΕ, ΕΛΙΝΥΑΕ, ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ). Παράλληλα, εκπροσωπεί τους Ελληνικούς Διαπιστευμένους Φορείς στο διεθνές όργανο των Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης που εδρεύει στις Βρυξέλλες, TIC Council.

 

Ιδρυτικοί, καταστατικοί σκοποί της Ένωσης είναι: (1) η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», (2) η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, (3) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία, και (4) η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση αποτελεί αρωγός και βασικός πυλώνας των υποδομών ποιότητας: Τυποποίηση (ΕΛΟΤ/ΕΣΥΠ), Διαπίστευση (ΕΣΥΔ), Επιθεώρηση-Πιστοποίηση (HellasCert) στη χώρα μας, δρώντας ουσιαστικά ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και της ανταγωνιστικότητας των πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων κι υπηρεσιών. Άλλωστε, οι φορείς μέλη της HellasCert εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και διαφάνειας κατά τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων, καθώς και της Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτές προβλέπονται στα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.

 

Η HellasCert, στήριζε, στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τη λειτουργία του ΕΣΥΔ, ως το μοναδικό εθνικό όργανο απόδοσης διαπιστεύσεων κι άρα ελέγχου των Φορέων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, εργαζόμενη πάντα με βάση το τρίπτυχο: τεχνική επάρκεια, αμεροληψία, κοινοί κανόνες. Ως εκ τούτου, η HellasCert αποτελεί τον πλέον αρμόδιο θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας σε κάθε θέμα που άπτεται της ποιότητας και σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μελών της στην αγορά. Αναφορικά με διάφορα δημοσιεύματα που αυτές τις μέρες διαχέονται στον τύπο και σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα περί στρέβλωσης της αγοράς και των υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην χώρα μας, τα απορρίπτουμε, διαμηνύοντας ότι δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε υπόδειξη από τρίτα μέρη ως προς την αξιοπιστία του κλάδου, πέραν φυσικά αυτών που προέρχονται από τα ήδη υφιστάμενα όργανα της Πολιτείας. Η HellasCert, μαζί με την Πολιτεία, το ΕΣΥΔ και τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς, εργάζεται καθημερινά για την βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (είτε είναι μέλη της, είτε όχι), την καλύτερη θωράκιση των υπηρεσιών πιστοποίησης και την αξιοπιστία αυτών, ώστε η χώρα μας και η Εθνική Οικονομία να είναι ανταγωνιστικές και υπολογίσιμες.

 

Η HellasCert έχει αποδείξει ότι δρα πάντα προς το συμφέρον όχι απλά των μελών της, αλλά ολιστικά του κλάδου που εκπροσωπεί και των αξιών που αυτός ο κλάδος πρεσβεύει, ενώ περαιτέρω τα τελευταία χρόνια προωθεί δράσεις που θα ενισχύσουν τόσο την συνεργασία κι αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της, όσο και την αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς αυτά.