Θέσεις ΕΣΒΥΚ επί του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων

04_theseis_hcic