Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών για την τριετία 12/2022 έως 12/2025

Σε συνέχεια παύσης λειτουργίας του τακτικού μέλους ΠΕΔΜΗΕΔΕ του ΕΣΒΥΚ και σε εκτέλεση των προβλέψεων του άρθρου 4.1 του Καταστατικού του ΕΣΒΥΚ το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών από την 1.1.2023 ανασυγκροτείται ως ακολούθως:

  • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
  • Ανδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
  • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
  • Γεώργιος Βλάχος, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
  • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
  • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
  • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
  • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
  • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)