Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών από την 29.6.2023 ανασυγκροτείται ως ακολούθως:

  • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
  • Γεώργιος Βλάχος, Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
  • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
  • Ανδρέας Γερακάκης, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
  • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
  • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
  • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
  • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
  • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)