Ανακοίνωση του ΕΣΒΥΚ για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα της Κυβέρνησης και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών ανακοινώνει τα εξής:

Το ΕΣΒΥΚ έχει λάβει ήδη αναγκαία μέτρα προστασίας και αποφυγής διασποράς του νέου κορωνοϊού κατά τη λειτουργία και τις διάφορες δραστηριότητές του. Περαιτέρω, έχει αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, καθώς και τις συνεδριάσεις των διαφόρων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του.

Το ΕΣΒΥΚ καλεί όλους τους φορείς-μέλη του να ενημερώσουν τα μέλη τους για την αυστηρή τήρηση των Οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (συνεχής πληροφόρηση στην ιστοσελίδα https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και στην τηλεφωνική γραμμή 1135), καθώς και να μεριμνήσουν αφενός για τη μέγιστη δυνατή εφαρμογή του μέτρου της απομακρυσμένης (κατ’ οίκον) απασχόλησης των εργαζομένων των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας για τους λοιπούς εργαζομένους σε γραφεία, εργοτάξια, κ.λπ.

Υπενθυμίζουμε τις κάτωθι οκτώ (8) βασικές οδηγίες που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας:
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό COVID-19, τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και τα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κ.λπ.), ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών. Κατά συνέπεια για αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού, με έμφαση στα ακόλουθα:

  • Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος
  • Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα
  • Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα)
  • Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών
  • Να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού, κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων
  • Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και να επιμένουν σε ιατρική αξιολόγηση
  • Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς
  • Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο.

Η συμβολή όλων των επιχειρήσεων στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού συνιστά κοινωνική ευθύνη και, συνακολούθως, εταιρική υποχρέωση.

Τέλος, το ΕΣΒΥΚ δηλώνει την άμεση διαθεσιμότητά του για συνεργασία με την Κυβέρνηση για την κατάστρωση και λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων υποστήριξης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών της χώρας.