Ίδρυση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ)

https://lnkd.in/d_7sCExi
Ανεξαρτήτως της τελικής διαμόρφωσης της Κ.Υ.Α., η ίδρυση της εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ) συνιστά αφενός σημαντική τομή προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του συστήματος παραγωγής μελετών και έργων και την άμβλυνση/άρση διαχρονικών προβλημάτων/παθογενειών, αφετέρου δικαίωση όλων όσων εμπνεύστηκαν, προώθησαν και υποστήριξαν την καινοτόμο ιδέα αυτή (για τη χώρα μας τουλάχιστον).
Περαιτέρω, συνιστά επιτυχία και σημαντική αναγνώριση για το ΕΣΒΥΚ, το οποίο μέσω της ΕΠΤΤΕΜ, ως βασικός μέτοχος αυτής, αποκτά τον πρώτο του θεσμικό ρόλο!
Συγχαρητήρια σε όλους, συμμετέχοντες ή/και υποστηρικτές των μακρόχρονων προσπαθειών, οι οποίες, βεβαίως, τώρα πρέπει να επιταθούν. Έγινε το ήμισυ του παντός (η αρχή), αλλά μέχρι να φτάσουμε στην υλοποίηση/λειτουργία έχουμε πολύ δρόμο…